چسب های لاکتایت چسب های غیر هوازی هستند که در نبود هوا خشک می شوند و در صنعت استفاده های بسیار زیادی دارند.

نمایش 1–12 از 36 نتیجه

چسب لاکتایت ۲۲۲

۹۴,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۲۲ loctite مرغوب

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۴۲ loctite مرغوب

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۴۳

۸۴,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۴۳ loctite مرغوب

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۶۲

۹۴,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۶۲ loctite مرغوب

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۷۰

۸۴,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۷۰ ۲۵۰ml

چسب لاکتایت ۲۷۰ loctite مرغوب

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۲۹۰ loctite مرغوب

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چسب لاکتایت ۴۰۱

۸۴,۰۰۰ تومان